Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam.

Biblia Tysiąclecia