I rzekł Dawid do swego syna, Salomona: Bądź mocny i dzielny, a wykonaj to ! Nie bój się i nie przerażaj, bo Pan Bóg , mój Bóg, będzie z tobą, a nie opuści cię ani nie zostawi, aż będę wykonane wszelkie prace dla obsługi domu Pańskiego.

Biblia Tysiąclecia