A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, która nie będzie pozbawiona.

Biblia Tysiąclecia