“A obok krzyża Jezusowego stały [histemi]: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena… 

Jan 19, 25 [Biblia Tysiąclecia]