Paweł powiedział, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne,
więc dlaczego by nie nosić Go ze sobą gdziekolwiek idziemy
aby inspirować siebie&innych przez cały dzień.
Wprowadźmy Je w PRZESTRZEŃ c o d z i e n n o ś c i

(Hbr 4,12)